Usługi

Usługi rzeczoznawcze

  • Wycena jachtów (przed zakupem bądź sprzedażą),
  • Ustalenie wartości rynkowej jachtów,
  • Wycena innych jednostek pływających,
  • Opinie dot. kolizji wodnych,
  • Porady techniczne, 
  • Kalkulacje kosztów naprawy jachtów,
  • Prowadzimy laboratorium badań materiałowych, w którym wykonujemy pomiary grubości powłok ochronnych, 
  • Oceniamy stan wyeksploatowanych obiektów technicznych,
  • Weryfikujemy stan techniczny wyrobów hutniczych itp.

Ustalanie aktualnej wartości rynkowej potrzebnej do zawarcia

Umowy zastawu, gdy przedmiot wyceny stanowi zabezpieczenie kredytu, pożyczki
Przy aktualizacji danych księgowych
Podczas szacowania wartości dla potrzeb przekształceń własnościowych (aporty, fuzje, likwidacje, upadłości)
Dla potrzeb postępowania windykacyjnego, egzekucyjnego
Na potrzeby negocjacji cenowych (przy zawieraniu umów kupna/sprzedaży, najmu itp….)
Oraz dla innych celów określonych przez Klienta